Priser

 

Det koster penger å ta lappen, men vi skal hjelpe deg slik at du ikke trenger å bruke mer penger enn nødvendig.

Vi ønsker også å gi oversikt over hva dette vil koste, vi kan ikke bestemme hvor mange timer du trenger på forhånd!
Læreren du kjører med, i samarbeid med deg vil finne dette ut etter hvert som du kjører og dine forkunnskaper vil selfølgelig være avgjørende.Noen bruker 15 – 20 timer mens andre bruker kanskje 30 – 40 timer, ingen av disse tilfellene er u-normale.

Alt dette er avhengig av dine forutsetninger, mennesker har forskjellige forutsetninger, og ingen er født som bilførere så opplæring i forskjellig grad er nødvendig! 

Prisliste


 • Trafikkalt grunnkurs inkludert førstehjelpskurs
 • Mørkekjøring demonstrasjon 3 timer
 • Førstehjelpskurs
 • Kjøretime (45 min)
 • Veiledningstime (45 min)
 • Sikkerhetskurs bane 4 timer ink. NAF gebyr
 • Sikkerhetskurs vei 13 timer
 • Leie av bil til føreprøve i Oslo
 • Leie av bil til føreprøve i Drøbak
 • Kveld og helgetillegg (16:30 og utover)
 • Klasse B

 • 1000,-
 • 1350,-
 • 650,-
 • 600,-
 • 650,-
 • 4450,-
 • 6450,-
 • 2400,-
 • 2800,-
 • 50,-

 

Gebyrer statens vegvesen & NAF

 • NAF bane leie
 • Teoretisk Prøve
 • Praktisk Prøve
 • Utstedelse av førerkort
 • Fotografering
 • Gebyrer

  Vegvesen og NAF

 • 1240,-
 • 650,-
 • 1100,-
 • 300,-
 • 80,-

Kontakt

Hauketoveien 3
1266 Oslo
Tel: 99 88 23 23
E-post: [email protected]